THÔNG BÁO V/v cài đặt và sử dụng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử  trên thiết bị di động (eTax Mobile).

24/01/2022
458

THÔNG BÁO

V/v cài đặt và sử dụng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử

 trên thiết bị di động (eTax Mobile).

Để thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) về đăng ký sử dụng dịch vụ eTax Mobile; nộp thuế điện tử cho cá nhân trên thiết bị thông minh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty thông báo tới các cá nhân về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) như sau:

1. Điều kiện cài đặt và sử dụng : Ứng dụng eTax Mobile được sử dụng trên thiết bị di động phải có hệ điều hành Android phiên bản từ 4.0 trở lên hoặc hệ điều hành IOS phiên bản từ 9.0 trở lên. Cá nhân có thể tải ứng dụng eTax Mobile trên ứng dụng CH Play hoặc App Store.

2. Tiện ích khi sử dụng: NNT có thể dễ dàng tra cứu trên ứng dụng các thông báo xử lý hồ sơ; nộp thuế của cá nhân, công cụ tính thuế thu nhập cá nhân; tin tức; tra cứu thông tin NNT; đặc biệt có thể tự tra được người phụ thuộc của NNT… Ngoài ra dịch vụ eTax Mobile hoạt động liên tục bao gồm cả ngày nghỉ/ngày lễ.

3. Hướng dẫn cài đặt, đăng ký sử dụng dịch vụ eTax Mobile:

Chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo thông báo này.

Sau khi cài đặt và đăng ký xong, mỗi cá nhân sẽ được phần mềm kết xuất biểu mẫu đăng ký tờ khai giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, cá nhân in biểu mẫu, ký ghi rõ họ tên và nộp kèm 1 bản sao CMTND/CCCD về Phòng Tài Chính kế toán để tổng hợp, xác minh với cơ quan Thuế.

4. Quy trình nộp thuế điện tử cho cá nhân:

Chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo thông báo này.

5. Triển khai thực hiện:

- Giao Văn phòng Công ty thực hiện đăng tải thông tin công khai vào chuyên mục phù hợp trên website của Công ty.

- Người lao động phụ trách công tác nghiệp vụ của các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình thực hiện cài đặt ứng dụng và nộp đủ hồ sơ tại mục 3 về Phòng Tài Chính kế toán xong trước ngày 27/01/2022. (Phụ trách Mr.Huy: 0983.415.204)

Đính kèm thông báo:

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Etax Mobile (Phụ lục I)

2. Bản ký đóng dấu.

3.Quy trình nộp thuế điện tử cho cá nhân (Phụ lục II)