CÔNG TY CỔ PHẦN DAP SỐ 2 - VINACHEM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng - Thị trấn Tằng Loỏng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3 767 048 - Hotline: (0214) 3 767 048

Website: https://daplaocai.vn