26-10-2022 503
Tìm hướng đi cho các dự án kém hiệu quả
Phải sớm có những phương án, giải pháp tháo gỡ “nút thắt”, xử lý rất cụ thể cho từng dự án để khơi thông những “điểm nghẽn” đã được nhận...
25-10-2022 505
Mở khóa tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng, kỳ vọng khi đi vào vận hành sản xuất, các nhà máy đạm Hà Bắc, Ninh Bình và Nhà máy sản...
24-10-2022 509
Tìm hướng đi cho các dự án kém hiệu quả
Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay 5/12 dự án thua lỗ, yếu kém của ngành công thương đã thoát khỏi danh sách “đen”, cơ bản hoạt...