13-09-2021 25
Chào giá cạnh tranh cung cấp Văn phòng phẩm Quý 3-2021
DAP Lào Cai mời Chào giá cạnh tranh cung cấp Văn phòng phẩm Quý 3-2021
13-09-2021 35
Chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư
Chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư
13-09-2021 30
Chào giá cạnh tranh cung cấp tôn bảo ôn
Công ty DAP Lào Cai mời Chào giá cạnh tranh cung cấp tôn bảo ôn
13-09-2021 23
Chào giá cạnh tranh Gas- điều hoà - bulong
Công ty DAP Lào Cai mời Chào giá cạnh tranh Gas- điều hoà - bulong
13-09-2021 20
Chào giá cạnh tranh cung cấp khớp co giãn hệ cô đặc
Công ty DAP Lào Cai mời Chào giá cạnh tranh cung cấp khớp co giãn hệ cô đặc
13-09-2021 11
Chào giá cạnh tranh Bộ làm kín bơm
công ty DAP Lào Cai mời chào giá cạnh tranh Bộ làm kín bơm
09-09-2021 17
Chào giá cạnh tranh Tấm tách mù
DAP2 mời Chào giá cạnh tranh Tấm tách mù.
09-09-2021 22
Chào giá cạnh tranh cung cấp Nylon
DAP2 mời chào giá cạnh tranh cung cấp Nylon
09-09-2021 17
Chào giá cạnh tranh Khung bản máy ép bùn
DAP2 mời Chào giá cạnh tranh Khung bản máy ép bùn
06-09-2021 28
Mời Chào hàng cạnh tranh Dầu DO 0,5S-II
DAP Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh gói "Dầu DO ,5S-II"
06-09-2021 43
Chào giá cạnh tranh bê tông chịu lửa
Công ty DAP Lào Cai mời chào giá cạnh tranh Bê tông chịu lửa
24-08-2021 53
Báo giá cạnh tranh Vật tư, Bảo hộ lao động
Báo giá cạnh tranh Vật tư, Bảo hộ lao động
24-08-2021 56
Gia hạn thời gian đóng mở thư chào giá 1309
Gia hạn thời gian đóng mở thư chào giá 1309
24-08-2021 48
Chào giá cạnh tranh Gia công chế tạo bộ bánh răng
Chào giá cạnh tranh Gia công chế tạo bộ bánh răng
24-08-2021 53
Chào giá cạnh tranh gói "ổ cứng, ram máy tính"
Chào giá cạnh tranh gói "ổ cứng, ram máy tính"