Thông báo tuyển dụng tháng 2-2022

15/02/2022
920

Nhiều vị trí: kỹ sư cơ khí, kỹ sư hoá, Kỹ sư điện đo lường tự động hoá