21-07-2021 83
Mời chào giá ỐNG THÉP, PHỤ KIỆN
Mời chào giá ỐNG THÉP, PHỤ KIỆN T7-2021
21-07-2021 66
Mời chào giá CON LĂN BĂNG TẢI T7-2021
Mời chào giá CON LĂN BĂNG TẢI T7-2021
21-07-2021 62
Mời chào giá Tôn tấm, thép hình T7-2021
DAP LÀO CAI mời chào giá Tôn tấm, thép hình
21-07-2021 62
Mời chào giá Lốp xe xúc lật (T7-2021)
DAP LÀO CAI mời chào giá Lốp xe xúc lật (T7-2021)
21-07-2021 49
Mời chào giá Bộ điều khiển, biến truyền, công tắc lưu lượng (T7-2021)
DAP Lào Cai mời chào giá Bộ điều khiển, biến truyền, công tắc lưu lượng (T7-2021)
21-07-2021 56
Mời chào giá Neo thép, cáp thép, lưới lọc lưu huỳnh T7-2021
DAP LÀO CAI mời chào giá Neo thép, cáp thép, lưới lọc lưu huỳnh
21-07-2021 50
Mời chào hàng cạnh tranh VAN (T7-2021)
DAP LÀO CAI mời chào giá VAN
21-07-2021 60
Mời chào giá Bộ làm kín bơm, gioăng làm kín (t7/2021)
DAP LÀO CAI mời chào hàng gói bộ làm kín bơm, gioăng làm kín
21-07-2021 49
Mời chào giá GÓI Vôi bột tháng 7-2021
DAP LÀO CAI mời chào giá gói vôi bột tháng 7-2021
21-07-2021 54
Mời chào hàng cạnh tranh động cơ HGT, bơm
DAP LÀO cai mời chào giá cạnh tranh động cơ HGT, bơm
21-07-2021 44
Mời chào giá Băng tải, tấm cao su
DAP LÀO CAI mời chào giá cạnh tranh băng tải tấm cao su tháng 7/2021
16-07-2021 80
Thư mời chào giá Vật tư sửa chữa Quý 3-2021 - gói Bảo ôn
Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem mời chào giá cạnh tranh vật tư sửa chữa Quý III-2021  
16-07-2021 62
Thư mời chào giá Vật tư sửa chữa Quý III-2021- Gói HDPE
Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem mời chào giá cạnh tranh vật tư sửa chữa Quý III-2021, gói HDPE
16-07-2021 84
Thư mời chào giá Amoniac tháng 7-2021
Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem kính mời các nhà thầu có năng lực chào giá sản phẩm Amoniac cho nhà máy DAP Lào Cai.