19-08-2021 83
Chào hàng cạnh tranh bơm cấp NH3 theo thông báo số 1488 TB-DAP2
Công ty DAP Lào cai mời Chào hàng cạnh tranh bơm cấp NH3 theo thông báo số 1488 TB-DAP2
19-08-2021 89
Chào hàng cạnh tranh gói Lưu huỳnh
Nhà máy DAP Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh Gói cung cấp lưu huỳnh
12-08-2021 95
Chào hàng cạnh tranh gói Amoniac - T8-2021
Công ty DAP Lào Cai mời Chào hàng cạnh tranh gói Amoniac
11-08-2021 80
Mời chào hàng "1.5 tấn chất trợ lọc" -T8-2021
Công ty DAP Lào Cai Mời chào hàng "1.5 tấn chất trợ lọc" -T8-2021
06-08-2021 92
Mời chào hàng gói "Gia công cơ khí"
Công ty DAP Lào Cai mời chào hàng gói "Gia công cơ khí" - Nhiều hạng mục T8-2021
06-08-2021 62
Mời chào hàng gói "Sơn, axeton..."
Công ty DAP Lào Cai mời chào hàng gói "Sơn, axeton..." T8-2021
06-08-2021 82
Mời chào hàng gói "Phụ kiện máy khâu bao"
Công ty DAP Lào Cai Mời chào hàng gói "Phụ kiện máy khâu bao" T8-2021
06-08-2021 71
Mời chào giá cạnh tranh Gioăng phớt
Công ty DAP Lào Cai mời chào giá Gioăng phớt T8-2021
21-07-2021 95
Mời chào giá PHỤ KIỆN ỐNG
Mời chào giá PHỤ KIỆN ỐNG T7-2021
21-07-2021 74
Mời chào giá ĐỒNG HỒ ÁP, DUNG DỊCH HIỆU CHUẨN
Mời chào giá ĐỒNG HỒ ÁP, DUNG DỊCH HIỆU CHUẨN T7-2021